Over Conny

ME_recent_kleinMijn naam is Conny van Rooij en mijn doel met Sentira is om bij te dragen aan een wereld waarin we leven met bezieling, vanuit vertrouwen in plaats van angst. We kunnen aan de onrust en strijd in de wereld, op alle vlakken, zien dat we als mensheid nog veel te leren hebben. Dat leerproces ben ik in mezelf aangegaan en met Sentira zet ik dit door in de begeleiding van anderen.

Door jarenlange opleiding, ervaring, studie in de breedte en de diepte, uitwisseling met vele professionals en vooral intensief werken aan mijn eigen ontwikkeling, heb ik een visie en methode ontwikkeld om mensen in contact te brengen met hun essentie en inzichtelijk te maken wat hen blokkeert om deze kern te manifesteren. Met dit inzicht bied ik ondersteuning waarbij men snel en effectief deze blokkades kan transformeren, waardoor het hele systeem meer ontspannen en vruchtbaar kan functioneren.  Dit is toepasbaar in individuele processen en groepsprocessen, op alle vlakken van onze samenleving. Want waar het om mensen gaat, gelden universele principes die altijd werken, onafhankelijk van cultuur, capaciteiten of achtergrond. Wel vraagt ieder persoon of situatie een unieke benadering, en ik heb me dan ook gespecialiseerd in het afstemmen van mijn werk op de ontvanger, zodat ik deze universele principes in een specifiek afgestemd  traject kan aanbieden.

Een belangrijk aandachtspunt van Sentira zijn de eerste levensfases. Geen enkele ouder kan, noch hoéft, perfect te zijn. Wel kan er in het bewustzijn rondom het belang van deze fase heel veel winst gehaald worden voor de gezondheid en het basis-welzijn van onze toekomstige generaties. Zeker in onze eerste levensjaren maken ervaringen een diepe imprint in ons onderbewustzijn en dit dragen we vaak ons hele leven met ons mee. Vaak zien we dat veel blokkades zijn opgebouwd in onze vroege kindertijd en zich later in ons leven herhalen. Ik kan mensen helpen juist deze blokkades te helen zodat men veel dieper in contact kan komen en blijven met wie men werkelijk is.

Wanneer ouders deze werking kennen en gaan begrijpen kunnen zij hun kinderen daarin ook beter gaan ondersteunen. Dit begint al tijdens de zwangerschap en eigenlijk zelfs al daarvoor, in de ontwikkeling van de ouders zelf ter voorbereiding op de komst van hun kind.
Terwijl de behoefte groeit van mensen om zich in deze fase op een diepe laag voor te bereiden, is het aanbod daarin nog zeer gering. Specifiek daarom heb ik een zwangerschapscursus ontwikkeld en bied ik diepgaande begeleiding aan (aanstaande) ouders om hen in deze fase te informeren, inspireren en ondersteunen. Deze cursus en zwangerschapsbegeleiding bied ik aan vanuit Oergeboorte (www.oergeboorte.nl)

 

E: Conny@sentira.nl

T: 0648500049